කියවූ තරම්

Wednesday, May 13, 2020

එක යායක් ...... 
  
                                                                                                            

   ඒ කියන්නෙ අපේ ලකිය ...
   පන්තියෙ එකට හිටපු මිත්‍රයෙක් ...
දිවි ගෙවීම එංගලන්තෙ ...
දාෙස්තර උනාට ඌ අපිට සැලකුවෙ නම් නිකං අපි දාෙස්තරල වගේ
සැප කපල එකයි ...

2017 මාර්තු 11 ලකියගෙ දුවගෙ වෙඩිම ...

එකම පාසැලේ එකම පන්තියේ හිටිය අපි සැමට ඇරයුම ...

හුඟක් එවුන් පහළ බාළාංශෙයේ සිට එකට ...
පනස් පහේ කොල්ලො තිහක් එකම පන්තියෙන්
උනුන්ගෙ ප්‍රියම්බිකාවනුත් සමගම ...

දුව නං පුංචි බෝනික්කියක්
කිරි ගරැඬ රූපෙ ...

එතකොට වෙඩිම ...

ඉන්ටනැෂනල් ...

ඒ කියුවෙ නෝන හලීනා
පෝලන්තයෙන් ...
අපේ ලකිය
ඒකා ඉතිං කිතුලම්පිටියෙන් ...

දුව ගයානි ඔය දෙකේම එකතුව  ඒ කියන්නෙ පෝලම්පිටියෙන් ...
බෑණා බිනා(ර්) ඉන්දියාවෙන් ...
ඒ උනාට කෝලිය වගේ නෙවෙයි හොඳට හැදිච්ච එකෙක් ...
අපි ටික ලකියගෙ පන්තියෙන්
මරැ නේද ෆුල් ඉන්ටනැෂනල් !!!!!!

කසාදය රටවල් හතරක එකතුවක් ...
අපිටත් ඉන්ටනැෂනල් නෑදෑයො රොත්තක් ...

ලෝකයම තනි යායක් ...
පාට පාට මල් පීදුනු එකම බිම් තීරැවක් ...
කෙතරම් සුන්දරද ...

එසේමයි විය යුත්තෙත් ...

හරියට සනත් අයියගෙ සින්දුවක මුල් පද පේලිය වගේ ...

එක යායක මල් පීදුනු බිම් තීරේ ...

1 comment: